Wydawca "Listu do Pani"

Wydawcą „Listu do Pani” jest Polski Związek Kobiet Katolickich. PZKK to pierwsza powstała w okresie powojennym organizacja kobiet katolickich o zasięgu krajowym. Zgodnie ze statutem zaakceptowanym przez ks. Prymasa Polski Józefa kardynała Glempa i zatwierdzonym przez sąd: „Związek działa zgodnie z ewangelią i nauką społeczną Kościoła, kultywując polskie tradycje narodowe i społeczne”.

W swych działaniach PZKK stara się łączyć różne formy pracy formacyjnej, społecznej z próbami dawania świadectwa na polu edukacji, kultury, dzieł miłosierdzia. Członkinie Związku, skupione są w kilkunastu oddziałach i kołach terenowych. Starają się być także obecne w strukturach samorządów, ruchach kościelnych, organizacjach społecznych i wychowawczych.

Celem działań Polskiego Związku Kobiet Katolickich jest:

  • Integrowanie polskich kobiet katolickich dla wspólnych działań;   
  • Dążenie do pogłębiania formacji religijnej kobiet;  
  • Tworzenie ruchu obrony przed degradacją polskiej rodziny i kobiety;       
  • Obrona życia;       
  • Obrona dzieci i młodzieży przed deprawacją;       
  • Propagowanie chrześcijańskiego modelu wychowania;     
  • Działania na rzecz podnoszenia kultury w Polsce i rozwijania potrzeb kulturalnych;
  • Formowanie poglądów, opinii, ocen i wypowiadanie ich na forum publicznym;
  • Działanie w duchu "caritas".

Grupę inicjatywną Związku stanowiło osiem pań, wśród których były też: obecna honorowa Prezes PZKK – Maria Wilczek i v-ce przewodnicząca – Marta Wójcik, wchodzące niegdyś w skład Podkomisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet, oraz wieloletnia sekretarz Podkomisji i jej ważny filar – Janina Michalska.

Obecnie przewodniczącą Polskiego Związku Kobiet Katolickich jest Maria Jankowska. Maria Wilczek pełni funkcję prezesa honorowego PZKK oraz redaktora naczelnego „Listu do Pani”.