Informacje

„List do Pani” – miesięcznik dla kobiet katolickich. Pismo ukazuje się od lutego 1993 r., a jego wydawcą jest Polski Związek Kobiet Katolickich. Miesięcznik poświęcony szeroko pojętej formacji religijnej, adresowany jest do kobiet, które pragną ogarnąć refleksją swoje życie i zadania wynikające z kobiecego powołania. Pismo nawiązuje tematyką do wydawanego w drugim obiegu, w latach od 1984 do 1993 r przez Podkomisję Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet, „Listu”

Punktem odniesienia dla twórców pisma jest Ewangelia i nauczanie Jana Pawła II, Jego teologiczna wizja kobiety i jej zadań w misterium Stworzenia i Zbawienia. Wpisany w nurt tak pojętego nowego feminizmu „List do Pani” ukazuje niezwykłą rolę kobiety w rodzinie, społeczeństwie, w nowej ewangelizacji; upomina się o powszechny szacunek dla macierzyństwa, ojcostwa, rodziny, dziecka, o politykę prorodzinną; stara się wykazać, jak błędne i szkodliwe są postawy i ideologie zaprzeczające w pełni ludzkiemu i duchowemu rozumieniu rodziny, kobiety i dziecka.

Wiele uwagi poświęca się w piśmie sprawom wiary, polskim tradycjom religijnym, kulturowym i patriotycznym, kształtowaniu rodzinnych więzi, kształtowaniu domu, szeroko pojętemu uczestnictwu w kulturze, religijnemu i patriotycznemu wychowaniu dzieci, ekologii.Pismo prezentuje typ kobiety inny od lansowanego przez współczesne kobiece magazyny. Przedstawia zarówno sylwetki żyjących przed laty wielkich i świętych niewiast, jak i współczesnych dzielnych kobiet, wartych naśladowania. Prezentowane są w piśmie cenne inicjatywy społeczne, pomysły wspólnego czynienia dobra, pożytecznego spędzania czasu, zamieszczane są reportaże, wywiady z interesującymi ludźmi, powieść w odcinkach, dużo dobrej poezji. W „Liście do Pani” mówi się o wielkich rzeczach Bożych, ale także o sprawach życia codziennego: o kuchni, modzie, zdrowiu... W każdym numerze pisma jest niespodzianka dla dziecka, krzyżówka dla dorosłych, listy i teksty czytelników.

 Pismo, które początkowo (w 1993 r.) miało 8 stron (bez koloru i fotografii) i nakład 1000 egzemplarzy, dzięki zainteresowaniu czytelniczek rozwinęło się i w tej chwili ma 48 stron, kolorową okładkę i nakład 5200 egzemplarzy.

Od chwili powstania pisma funkcję redaktora naczelnego pełni Maria Wilczek. Stale współpracują z „Listem do Pani”, m.in.: Piotr Wojciechowski, prof. dr hab. Anna Doboszyńska, Janusz Plewniak, Ewa Babuchowska, Maria Żmigrodzka, Teresa Winek, Grzegorz Tabasz, prof. Marek Kośmicki, Dobromiła Salik, ks. Roman Tomaszczuk, red. Ewa Owsiany, ks. prof. Romuald Jaworski, Jolanta Makowska, Alina Petrowa-Wasilewicz i Alicja Szubert-Olszewska.