Warunki prenumeraty

Opłata za prenumeratę „Listu do Pani”, wraz z kosztami wysyłki wynosi:

  • półrocznie – 60 zł
  • rocznie – 120 zł

Wpłaty należy dokonać na konto

Polskiego Związku Kobiet Katolickich
ul. Łazienkowska 14
00-449 Warszawa

Nr rach.: 97 1240 6218 1111 0000 4610 4728