NAGRODA im. Włodzimierza Pietrzaka

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka
Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka

Wśród laureatów 62. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” znalazł się miesięcznik „List do Pani”. Został on wyróżniony przez Kapitułę Nagrody pod przewodnictwem ks. bp. dr. Wiesława Meringa, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Episkopatu Polski, za propagowanie chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 16 maja 2009 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich.

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka to najdłużej wręczana nagroda w Polsce powojennej. Przyznawana jest za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką, osiągnięcia w pracy formacyjnej, kulturalno-społecznej i edukacyjnej, będące świadectwem uniwersalnych wartości i postaw ludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych.