11 (229) 2014

Czytaj więcej: 11 (229) 2014Czytaj więcej: 11 (229) 2014

 

W numerze listopadowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają, jak żyć na co dzień tajemnicą zmartwychwstania. Piotr Stefaniak przybliża zaś dzieje Marii i Alojzego Quattrocchich – pierwszej w historii Kościoła pary małżeńskiej, która została wyniesiona na ołtarze.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety. Ewa Babuchowska przedstawia dzieło Teresy i Eugeniusza Malickich, którzy od lat przypominają narzeczonym, m.in. o ważności dialogu w małżeństwie.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz udowadnia w swoim felietonie, za autorkami książki „I co my z tego mamy?”, że wielodzietność to szczęście. Ks. prof. Romuald Jaworski, okiem psychologa katolickiego, pisze natomiast o potrzebie dbałości ojców o rozwój duchowy ich dzieci.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak tym razem zabiera czytelniczki na wyspę Cypr, a dokładniej do jej strefy okupowanej – Tureckiej Republiki Cypru Północnego.

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przypomina o ważnych listopadowych wydarzeniach historycznych oraz opowiada o Jakubie Śwince – wybitnym ustawodawcy XIII wieku i mężu opatrznościowym, który uchronił uczestników rodzimej liturgii przed zniemczeniem.

W numerze listopadowym prezentujemy też ciekawą Sylwetkę: prof. Maria Braun-Gałkowska przedstawia postać Marii Grzywak-Kaczyńskiej – uczonej i działaczki, która „dla siebie nie zabrała nic, ale po sobie zostawiła wiele”.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o twórczości artystów malujących ustami i nogami; w dziale Zdrowie dowiemy się o szkodliwości metody in vitro; w dziele Pomagajmy odnajdziemy odpowiedź na pytanie: czy Internet pozwala odnaleźć Boga?

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

10 (228) 2014

Czytaj więcej: 10 (228) 2014Czytaj więcej: 10 (228) 2014

 

W numerze

październikowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Maria Żmigrodzka pisze o pielgrzymach tłumnie przybywających do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i o nieustannej modlitwie pątników, która trwa od stuleci. Piotr Stefaniak przybliża postać św. Magdaleny z Nagasaki w 380. rocznicę jej bohaterskiej śmierci.

W dziale Kobieta, rodzina ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik piszą o modlitwie różańcowej i odpowiadają na pytanie – dlaczego Wielka Nowenna Fatimska jest tak ważna? Prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a prof. Romuald Jaworski ukazuje – okiem psychologa chrześcijańskiego – konsekwencje nieobecności ojca w życiu rodzinnym.

W dziale Poszukując dróg Maria Wilczek rozmawia z Magdaleną Korzekwą o kampaniach CitizenGo – społeczności aktywnych obywateli. Alina Petrowa-Wasilewicz w swoim felietonie przypomina zaś o potrzebie budowania więzi sąsiedzkich.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak tym razem opowiada o wulkanach w Europie i – wzbudzających zainteresowanie turystów – gejzerach.

W dziale Polskie dzieje Alicja Omiotek pisze o chlebie w polskiej tradycji i kulturze. Barbara Wachowicz przypomina natomiast niezwykłe dziewczęta – bohaterki powstania warszawskiego.

W numerze październikowym prezentujemy też ciekawe Sylwetki: Dobromiła Salik przedstawia postać Danuty Domaradzkiej – niewiasty dzielnej, matki i żony, która umie przyjmować los zesłany jej z Góry. Diana Brzozowa przybliża postać matki księdza Jerzego – Marianny Popiełuszko, kobiety zwykłej a niezwykłej, która do końca potrafiła zachować „pokój w duszy”.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o przedstawieniu św. Franciszka w malarstwie i w rzeźbie; w dziale Zdrowie dowiemy się o zadaniach lekarza i prawach pacjenta, będącego w łonie matki; w dziele Pomagajmy poznamy inicjatywy Caritas Polska, które podejmowane są w trosce o biednych i głodujących.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

9 (227) 2014

Czytaj więcej: 9 (227) 2014Czytaj więcej: 9 (227) 2014

W numerze wrześniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Piotr Stefaniak przybliża postać św. Hildegardy z Bingen – doktora Kościoła, jedynej kobiety średniowiecza, która nauczała publicznie, i która uzyskała papieską zgodę na pisanie dzieł teologicznych.

W dziale Kobieta, rodzina ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają, co możemy zrobić, by poszanowanie każdego życia było obowiązkiem, a nie prawem podlegającym dyskusji. Prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a prof. Romuald Jaworski pisze – okiem psychologa chrześcijańskiego – o kryzysie ojcostwa, czyli o nieobecności ojca w życiu rodzinnym i społecznym. Ewa Babuchowska w tekście „Brewiarz rodzinny” przedstawia natomiast niezwykłą rodzinę lutników – Aleksandry i Arkadiusza Gromków.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz w swoim felietonie postrzega sprawę prof. Chazana, jako etap walki dobra ze złem, życia ze śmiercią. W dziale Z podróży Janusz Plewniak tym razem zabiera czytelniczki na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Neviges. W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przybliża postać Henryka Sławika – „Zapomnianego Sprawiedliwego”, który ocalił tysiące istnień przed hitlerowską zagładą.

W numerze wrześniowym prezentujemy też ciekawe Sylwetki: Maria Wilczek przedstawia postać Magdaleny Korzekwy – zaangażowanej w działania organizacji CitizenGo, walczącej o obronę życia, rodziny i wolności. Piotr Stefaniak wspomina natomiast zwykłą a niezwykłą siostrę Katarzynę, dominikankę klauzulową.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o młodym a dojrzałym artystycznie rzeźbiarzu – Łukaszu Krupskim, a także o mistrzu symbolizmu – Jacku Malczewskim; w dziale Zdrowie dowiemy się o szkodliwości niektórych nawyków żywieniowych; w dziele Pomagajmy poznamy podejmowaną we Francji pożyteczną inicjatywę „Dziecko otoczone modlitwą”, która obejmuje dzieci maltretowane i sprawców przestępstw.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

7/8 (226) 2014

Czytaj więcej: 7/8 (226) 2014Czytaj więcej: 7/8 (226) 2014

 

W numerze

lipcowo-sierpniowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół w tekście ks. Janusza S. Pasierba przeczytamy, m.in. o tym, co wyróżnia klasztor jasnogórski od tysięcy sanktuariów maryjnych, a także – wspomnienie Marii Wilczek z ważnego wydarzenia – ingresu ks. abp. Wojciecha Polaka, nowego Prymasa Polski.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik odpowiadają na pytanie, jak powinni zachować się rodzice wobec wyborów młodych ludzi, często sprzecznych z nauką Kościoła.

W dziale Poszukując dróg Ewa Babuchowska pisze o Magdalenie Tlatlik, świeckiej misjonarce, pracującej w Peru, natomiast Roman Tomaszczuk odwiedza z młodzieżą Wandę Błońską – 103-letnią misjonarkę, przez lata opiekującą się trędowatymi w Ugandzie.

W dziale Z Podróży Ewa Owsiany oprowadza czytelniczki po kętrzyńskich lasach i przypomina historię nieudanego zamachu na Hitlera. A w dziale Polskie dzieje – historia Barbary Grocholskiej-Kurkowiak ps. „Kuczerawa”, sanitariuszki 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Powstaniu Warszawskim, mistrzyni sportu narciarskiego, poetki, przytoczona w tekście Barbary Wachowicz „A my nie zginęliśmy”. Ponadto w tekście Marii Żmigrodzkiej przeczytamy o dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego w 650-lecie istnienia Wszechnicy Krakowskiej, uznanej za najlepszą w Polsce.

W numerze wakacyjnym prezentujemy też ważne i ciekawe Sylwetki: Świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, Edytę Stein – patronkę Europy oraz Romualda Raugutta, w 150. rocznicę śmierci Wielkiego Polaka.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o Ołtarzu Mariackim Wita Stwosza i o motywie łanów zboża w malarstwie Vincenta van Gogha; w dziale Zdrowie dowiemy się jak wypoczywać nie tylko podczas wakacji; w dziele Pomagajmy poznamy postać bł. Edmunda Bojanowskiego, prekursora wolontariatu świeckich, i dzieła, którym on dziś patronuje.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.


 

 

6 (225) 2014

Czytaj więcej: 6 (225) 2014Czytaj więcej: 6 (225) 2014

W numerze czerwcowym

Listu do Pani”


W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik, w miesiącu poświęconym w Kościele Sercu Jezusa, odpowiadają, m.in. na pytanie, jak okazywać serce bliźniemu. Piotr Stefaniak pisze natomiast o bł. Juliannie z Mont Cornillon, dzięki której zatwierdzono w Kościele święto Bożego Ciała.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a ks. Marek Dziewiecki podpowiada – „Jak wygrać kobiecość?”. Alina Pertowa-Wasilewicz przedstawia bilans po „dziele zniszczenia”, czyli po rewolucji kulturowej. Teresa Kapela pisze natomiast o ważnych działaniach FAFCE, czyli Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich odpowiada, m.in. na pytanie jak wiara wpływa na zdrowie psychiczne. W dziale Z podróży Janusz Plewniak tym razem zabiera czytelniczki na Maltę. A w dziale Polskie dzieje – podróż w przeszłość, dzięki wspomnieniom ks. Janusza St. Pasierba o pierwszej pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski.

W numerze czerwcowym prezentujemy też ciekawą Sylwetkę: Izabella Kuczyńska przybliża postać Haliny Lilii Martinowej – st. sierżanta AK, kobiety niezwykłej, która „była zawsze tam, gdzie potrzeba”.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o zabawach i zabawkach, a także o niezwykłych obrazach Arcimboldiego; w dziale Zdrowie dowiemy się o zadaniach i powołaniu niezastąpionej opiekunki – położnej; w dziele Pomagajmy poznamy inicjatywy Fundacji „Nagle Sami”, wspierającej osoby w żałobie, oraz przeczytamy o rajdach rowerowych salezjańskiej grupy BoscoTeam.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

 

5 (224) 2014

Czytaj więcej: 5 (224) 2014Czytaj więcej: 5 (224) 2014

W numerze

majowym

Listu do Pani”


W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Dobromiła Salik rozmawia z biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie, Radosławem Zmitrowiczem, o „Majdanie, który może być wszędzie, łańcuchu na ręce oblata i antykoncepcji zamykającej drogę Duchowi Świętemu”. Piotr Stefaniak pisze o błogosławionej Dagmarze, która połączyła dwa odrębne narody Europy Środkowej – Czechów i Duńczyków.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a ks. Marek Dziewiecki podpowiada – „Jak wygrać kobiecość?”.

W dziale Polskie dzieje Alicja Omiotek zabiera czytelniczki na Kresy, wspominając dramatyczne losy Polaków tam żyjących. W dziale Poszukując dróg Katarzyna Kaczmarek pisze o odnalezieniu w sobie zagubionej tożsamości, a w dziale Z podróży Berenika Seryczyńska relacjonuje swoją wędrówkę do Santiago de Compostela, czyli do grobu św. Jakuba Apostoła.

W numerze majowym prezentujemy też ciekawe Sylwetki: prof. Maria Ryś przybliża zasłużoną dla Polski postać pani prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej, a Dorota Sys pisze o św. Marii Dominice Mazzarello – wychowawczyni na miarę XXI wieku.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o „Kobietach brzemiennych” w rzeźbie Xawerego Dunikowskiego; w dziale Zdrowie dowiemy się dlaczego warto stosować naturalne metody planowania rodziny; w dziele Pomagajmy poznamy ciekawe inicjatywy wspierające młode pary w podjęciu decyzji o zawarciu związku małżeńskiego, a małżeństwom pomagające pokonać kryzys.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

4 (223) 2014

Czytaj więcej: 4 (223) 2014Czytaj więcej: 4 (223) 2014

W numerze kwietniowym

„Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Dobromiła Salik i ks. Roman Tomaszczuk w miesiącu kanonizacji dwóch wielkich papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II przypominają o ich przesłaniach i naukach oraz podpowiadają, co możemy zrobić, by dobrze je wykorzystać. Piotr Stefaniak pisze o wszystkich Polkach wyniesionych na ołtarze przez papieża św. Jana Pawła II.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a ks. Marek Dziewiecki podpowiada – „Jak wygrać kobiecość?”.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz odpowiada na pytanie, czy bardzo zmienił nas Jan Paweł II, a ks. Mirosław Jasinski wspomina niezwykłe spotkanie z papieżem Polakiem, które odbyło się na początku jego drogi kapłańskiej.

W dziale Z podróży przeczytamy drugą część pasjonującego reportażu Janusza Plewniaka z jego wyprawy do Kamerunu.

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka w 220. rocznicę bitwy pod Racławicami przypomina o zwycięskim starciu Polaków z armią rosyjską. Bogdan Nowak opowiada natomiast o losach Sybiraków, których na rosyjskim pustkowiu umacniała silna wiara.

W numerze prezentujemy też ciekawe Sylwetki: Ewa Babuchowska przybliża postać Krystyny Kajdan – otwartej na każdego człowieka, dyrektorki Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”, a Maria Żmigrodzka pisze o „Gwieździe dwóch kontynentów”, czyli o Helenie Modrzejewskiej, w 105. rocznicę jej śmierci.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o autoportretach Jacka Malczewskiego i o twórczości Józefa Chełmońskiego w 100. rocznicę jego śmierci; w dziale Zdrowie dowiemy się o ważnej konferencji na temat cierpienia, która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego; w dziele Pomagajmy poznamy ciekawe inicjatywy obywatelskie podejmowane w obronie dziecka i rodziny.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

3 (222) 2014

Czytaj więcej: 3 (222) 2014Czytaj więcej: 3 (222) 2014

W numerze marcowym

„Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Dobromiła Salik i ks. Roman Tomaszczuk odpowiadają na pytanie – co zrobić, aby starość była twórcza i radosna. Joël Petit, z francuskiego stowarzyszenia Świętej Rodziny z Virzon, w rozmowie z Joanną Szubstarską przybliża postać świętych męczenniczek – Perpetui i Felicyty.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a ks. Marek Dziewiecki podpowiada – „Jak wygrać kobiecość?”. W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz podkreśla natomiast niezwykłą rolę kobiet w Kościele.

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przedstawia postać i zasługi polskiego działacza niepodległościowego – Romana Dmowskiego. Ksiądz Janusz Mękarski, członek Stowarzyszenia „Katyń”, w rozmowie z Bogdanem Nowakiem opowiada o trudnych losach wojennych swojej rodziny.

W numerze prezentujemy też ciekawe Sylwetki: Ewa Babuchowska przedstawia postać Wiolety Iwanickiej-Richter i jej „dzieło miłosierdzia”, a Piotr Stefaniak pisze o Matce Gabrieli von Ballestrem, która swe życie ofiarowała za Kościół i zbawienie świata.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o twórczości sycylijskiego mistrza Antonella da Messiny; w dziale Zdrowie dowiemy się jak na długo utrzymać sprawność umysłu; w dziele Pomagajmy znajdziemy materiał o „dzielnych niewiastach”, które na krańcach świata realizują swoje powołanie misyjne; a w dziale Z podróży przeczytamy pasjonujący reportaż Janusza Plewniaka z jego wyprawy do Kamerunu.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

2 (221) 2014

Czytaj więcej: 2 (221) 2014Czytaj więcej: 2 (221) 2014

W numerze lutowym

„Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Dobromiła Salik i ks. Roman Tomaszczuk rozważają słowa papieża Franciszka, który mówi o ewangelizacji, misji i pójściu na „peryferie”. Piotr Stefaniak pisze o patronach Europy – świętym Cyrylu i Metodym, podążając śladami ich misji. Dobromiła Salik przytacza karty z życia Chiary Lubich i innych osób z Ruchu Focolari, które zbliżyły się do chwały ołtarzy.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela snuje refleksje na ta temat istoty godności i powołania kobiety, a ks. Marek Dziewiecki podpowiada „Jak wygrać kobiecość?”.

W dziale Poszukując dróg Tomasz Korpysz pisze o wartości języka, przypominając o obchodzonym 21 lutego Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.

W numerze jak zawsze prezentujemy ciekawe Sylwetki: Barbara Czekaj przybliża niezwykłą historię życia i twórczości Ludomira Benedyktowicza – artysty bez rąk, a Dobromiła Salik wspomina Ciocię Tereskę – zwykłą kobietę, która szła przez życie po cichu, czyniąc dobro.

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przedstawia postać Jana Kilińskiego – przywódcę insurekcji warszawskiej. A w dziale Z podróży Janusz Plewniak zabiera czytelniczki w pasjonującą wyprawę na Gibraltar.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o wartości rzemiosła artystycznego; w dziale Zdrowie dowiemy się, czym jest naprotechnologia; w dziele Pomagajmy znajdziemy odpowiedź na pytanie: Czy można się modlić wysyłając maile?

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

12/1 (220) 2013/2014

Czytaj więcej: 12/1 (220) 2013/2014Czytaj więcej: 12/1 (220) 2013/2014

W numerze

grudniowo-styczniowym

„Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Barbara Czekaj przywołuje zapomniane legendy o monarchach betlejemskich.

W dziale Kobieta, rodzina Dobromiła Salik i ks. Roman Tomaszczuk snują refleksje na temat czystości i pytają: jak ją promować, by przekonać otoczenie, że jest darem i zadaniem. Dobromiła Salik opowiada o niezwykłym wydarzeniu – 3. Ogólnopolskim Kongresie Małżeństw, jedynej takiej inicjatywie w skali kraju.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz tym razem pisze o skutkach skreślenia „Pana Tadeusza” z listy lektur gimnazjalnych i podpowiada, jak każdy może uzupełniać edukację swoich dzieci. Daria Pietrzak, okiem psychologa chrześcijańskiego, zachęca czytelniczki do odkrywania własnych słabości, „by żyć tu i teraz i być w kontakcie z samym sobą”. Teresa Braun przybliża istotę świętowania, zawartą w nauczaniu Jeana Vanier.

Do Barcelony, gdzie podziwiać można wyrzeźbiony w kamieniu Kościół Sagrada Familia, zabiera czytelniczki ks. Roman Tomaszczuk, a w niezwykłą podróż do Groty Narodzenia w Betlejem udajemy się z Ewą Owsiany.

W dziale polskie dzieje Maria Żmigrodzka pisze o obronie sanktuarium jasnogórskiego przed najazdem szwedzkim. Jędrzej Dmowski przybliża zaś dwory wielkich Polaków.

W dziale Sylwetki Maria Wilczek przedstawia postać Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej – osoby zwykłej, a niezwykłej, której twórczość, działalność pedagogiczna i duchowość przepojone były Ewangelią.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o królowej Francji – Marii Leszczyńskiej; w dziale Zdrowie dowiemy się, czym jest dar płodności i jak o niego dbać; w dziele Pomagajmy znajdziemy wypowiedź ks. prof. Romana Jaworskiego na temat chrześcijańskiego wymiaru psychoterapii, oraz przeczytamy o cennym Stowarzyszeniu Maximilian-Kolbe-Werk.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.