5 (315) 2023

b_240_0_16777215_00_images_numery_nowy_5_315_2023_ok.jpgb_240_0_16777215_00_images_numery_nowy_5_315_2023_spis.jpg

 

Z numeru majowego

„Listu do Pani”

 

Już maj, piękny miesiąc bujnie rozkwitającej przyrody, rozśpiewanych ptaków, słońca cierpliwie ogrzewającego nas po dniach chmurnego, deszczowego, wietrznego przedwiośnia. Trudno nie zachwycać się majem, w którym łatwiej odnaleźć nadzieję, zabłąkaną czasem w gąszczu różnorodnych trosk. Łatwiej ją odnaleźć w miesiącu, w którym tyle dat przypomina o ważnych postaciach i wydarzeniach w życiu Polski i Kościoła.

Maj, miesiąc Maryi. O Niej, naszej najczulszej Matce i Przewodniczce, pisze w tym numerze Listu do Pani Agnieszka Wolińska-Wójtowicz (s. 6). O historii Apelu Jasnogórskiego, tak ważnego w życiu naszej Ojczyzny, przeczytamy w 70. rocznicę powstania tej wieczornej modlitwy Polaków, w poruszającym artykule Lidii Dudkiewicz (s. 18). To z tej modlitwy, która każdego wieczoru rozbrzmiewa w tylu polskich kościołach i domach prywatnych, zaczerpnięty został tytuł tekstu otwierającego majowy numer naszego miesięcznika. Pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie w naszym życiu osobistym oraz narodowym apelowego zobowiązania, które codziennie o godzinie 21 składamy naszej Matce i Królowej.

W Apelu Jasnogórskim wypowiadamy słowa: „Jestem, pamiętam, czuwam”. To zobowiązanie wyrażane przez każdego z nas z osobna, ale zarazem składane przez ogromną rzeszę ludzi gorących serc. Dostrzeżmy w tym piękną katechezę: potrzeba osobistego wysiłku, aby tworzyć silną wspólnotę. Módlmy się więc do Jasnogórskiej Pani śpiewem Apelu także w przestrzeni naszych domów. Niech stanie się tradycją wielbienie Maryi każdego wieczoru przez rodzinny chór z mocnym sopranem kilkulatków. Słowa Apelu szczególnie wybrzmią 21 maja podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Na pielgrzymkę serdecznie zaprasza polskie kobiety bp Wiesław Szlachetka, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa kobiet. Tekst zaproszenia oraz program pielgrzymki znajdziecie, drogie Czytelniczki, na s. 10 naszego miesięcznika. Z pewnością wiele z Was włączy się w to ważne dla duchowego wzrostu wydarzenie.

W tym numerze Listu do Pani wspominamy także św. Józefa Rzemieślnika, w związku z przypadającym 1 maja jego wspomnieniem w kalendarzu liturgicznym. Opiekun Jezusa uczy nas szacunku dla pracy i serdecznego czuwania nad losem rodziny. Czyż nie jest to najważniejszy obowiązek – nas, matek, ale i ojców: czuwać nad losem rodziny, i to w niełatwych czasach wielu zagrożeń? O jednym z takich trudnych problemów, którego źródłem jest często głębokie osamotnienie młodego człowieka, pisze Alina Petrowa-Wasilewicz w felietonie Gdy córka stwierdzi, że jest synem (s. 13). Niezbędne są więc: nasza nieustanna czujność, aktywność i skuteczne działanie w rodzinie i na rzecz rodziny, ale i innych ludzi, w których środowisku przebywamy. Zawsze zaś potrzebny jest żywy kontakt z Bogiem.

Początek tego miesiąca to także Dzień Flagi, święto Konstytucji 3 Maja, święto Maryi Królowej Korony Polskiej. Jej matczyne czuwanie broniło nas w trudnych momentach historii, a także umacnia w naszej teraźniejszości. W kontekście tych świąt pomyślmy o wychowującej roli polskiej kultury i tradycji. Pomocne w naszym poszukiwaniu potwierdzenia właściwego kierunku obranej drogi mogą się stać trzy niezwykle ważne lekcje, których przekaz, pomimo upływu lat, nie traci nic ze swej aktualności. A udzielił ich nam – w pozostawionym dziele – genialny twórca: poeta, pisarz, malarz, grafik, ale i chrześcijański myśliciel, Cyprian Norwid, o czym pisze w miesięczniku prof. Tomasz Korpysz (s. 8).

Kalendarz przypomina nam o patronie Polski świętym Andrzeju Boboli (16 maja), nie dość dotychczas przez nas docenianym, na którego wielkość wskazuje Dorota Kornas-Biela, prof. KUL (s. 5). Nasza historia i teraźniejszość bogate są też w przykłady pięknych kobiecych życiorysów. Tym razem na łamach Listu do Pani sylwetkę cenionej pisarki Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm, Ambasadorki Polskiej Kultury na Obczyźnie, przedstawia Beata Bednarz (s. 26). Z kolei o zmarłej przed 40 laty Marii Dorocie Kwapisz, niezwykle zasłużonej dla powstania i rozwoju struktur organizacyjnych duszpasterstwa rodzin, opowiada w swoim artykule ks. Czesław Murawski (s. 28).

W wirze majowych obowiązków nie zapomnijmy też uczcić swoich matek w dniu ich święta – 26 maja. Za tak wiele winniśmy im dziękować, a prezentem dla nich niech się stanie, oprócz kwiatów, słodyczy czy wymarzonej książki, częstsze ich wysłuchanie, bo jest w nich mądrość, doświadczenie i miłość.

I dwa jeszcze majowe dni przeżyjmy szczególnie głęboko. Wniebowstąpienie Pańskie (21 maja), kiedy to padły niosące nadzieję słowa Zmartwychwstałego: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20) i Zesłanie Ducha Świętego (28 maja), którego moc niechaj nas wypełnia.

REDAKCJA