2 (312) 2023

b_240_0_16777215_00_images_numery_nowy_2_312_2023_oklad.jpgb_240_0_16777215_00_images_numery_nowy_2_312_2023_spis.jpg

Z numeru lutowego

„Listu do Pani”

 

I znów powitaliśmy miesiąc luty. Trwa jeszcze zima, ale może warto się uśmiechnąć, bo do wiosny już coraz bliżej, a u progu miesiąca, 2 lutego, tak ważny dzień – Ofiarowanie Pańskie. Zabrzmią radosne słowa antyfony: „Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci serca sług swoich”. Oświeci więc również serca nas wszystkich. Ale czy dostatecznie wdzięcznych za prowadzące nas Światło?

Drugiego lutego obchodzimy także Dzień Życia Konsekrowanego – święto tych, którzy ofiarowują się Bogu na służbę: zakonnic i zakonników, kapłanów i innych osób konsekrowanych. Święty Jan Paweł II w rocznicę zamachu na swoje życie i w rocznicę objawień w Fatimie ustanowił ten dzień, który przypomina nam, jak wiele zawdzięczamy ludziom, którzy ofiarowali się Bogu, dziś często niedocenianym. To dzięki ich posłudze także i my, przez wiele lat życia, często od dzieciństwa, prowadzeni byliśmy ku Bogu. Niech więc nie zabraknie naszej żarliwej modlitwy w intencji osób konsekrowanych, a także aktywniejszego włączania się w życie parafii czy w inne pożyteczne kościelne akcje. I niech żywa będzie w nas świadomość, że razem – osoby konsekrowane i my, ludzie świeccy tworzymy wspólnotę Ludu Bożego – powołany przez Chrystusa Kościół. Winna nas więc łączyć wiara w Kościół Chrystusowy, żywa do Niego miłość i wspólna o Niego troska.

Niedawno zmarły Benedykt XVI – Strażnik wiary, świadek prawdy, genialny teolog, tak określiła Go w tytule swego artykułu Lidia Dudkiewicz (s. 6) – w duchowym testamencie napisał: „Jezus Chrystus jest naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem, a Kościół, przy wszystkich swoich niedoskonałościach, jest naprawdę Jego Ciałem”. Niejako w duchu tej wypowiedzi można by odebrać wskazanie bp. Andrzeja Czai, przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, o potrzebie „rozwijania we wspólnocie Kościoła rzetelnego przekazu prawdy o Kościele, odsłaniania jego misteryjnego charakteru, zgłębiania jego znaczenia i wartości”.

To zadanie nie tylko dla kapłanów. My wszyscy, często pod ich okiem, z Pismem Świętym w ręku, winniśmy poszerzać wiedzę o Kościele, pogłębiać swój z nim kontakt, dzielić się swymi przemyśleniami i doświadczeniami w rodzinie i w bliskich nam środowiskach. Zbliżenie się do Kościoła to nie tylko nasz obowiązek – to często dla nas ratunek.

Lutowy numer Listu do Pani, który trafia do Waszych rąk, Drodzy – Czytelniczki i Czytelnicy, to numer jubileuszowy. W znacznej mierze dzięki Wam nasz miesięcznik skończył właśnie 30 lat. O jego historii – jak powstawał, jaka tematyka była mu bliska, co przyciągnęło do niego znakomitych autorów, a co czytelników, jakie życzenia „dostojny jubilat” otrzymał – przeczytacie na ss. 9-13, a także 42-43.

Co tym razem o sprawach kobiet? Tematowi misji kobiety – chrześcijanki i patriotki – poświęcony jest artykuł Powołana do współpracy ze Stwórcą (s. 14). Takich kobiet, których postawa świadczy o podjęciu tej misji, które były, mogą być i są wzorem dla kolejnych pokoleń Polek, nasz kraj miał i ma wiele. W tym numerze naszego pisma przedstawiamy sylwetkę dr hab. Ewy Domagały-Zyśk, prof. KUL (s. 28) i żyjącej na przełomie XIX i XX wieku Cecylii Niewiadomskiej (s. 31).

W lutym wkraczamy w drugi rok wojny, która toczy się w sąsiadującej z nami Ukrainie. Tyle spraw ta wojna zmieniła na gorsze również w naszym życiu, tak bardzo kłóci się z tym, co chcielibyśmy widzieć jako radosne i budzące otuchę! (Dotarł do nas przejmujący list z Ukrainy, który publikujemy na s. 41). Nie możemy jednak poddawać się depresyjnym nastrojom. Na zło wojny odpowiadajmy dobrem nadal czynionym ludziom, których ta wojna bezpośrednio dotyka – ale nie tylko im. Mamy wokół nas, w rodzinach, w kręgach przyjaciół, w sąsiedztwie coraz więcej osób potrzebujących ciepła, coraz więcej oczu szukających naszego uśmiechu, coraz więcej rąk, które muszą wyciągać się po pomoc. Zorientujmy się jak ich wspierać, jak dać choćby okruch radości, znak życzliwości. A zadaniem pozostaje dla nas, jak zawsze dla pokolenia rodziców i dziadków, wychowywanie dzieci na ludzi otwartego serca i umysłu. Porusza ten problem w artykule O potrzebie narodowej edukacji prof. Alicja Omiotek (s. 20).

W lutym przypadają też dni dające szczególną okazję do radości. W Walentynki, 14 lutego, pomódlmy się za zakochanych, aby ich uczucia i postawy zawsze prowadziła Miłość. Z kolei 16 lutego przypada Tłusty Czwartek, a 18 lutego – ostatnia sobota karnawału: może przydadzą się przepisy Malwiny Kucharskiej na trzy torty (s. 46)? Ucieszmy się wspólnie, radość jest darem Nieba. Obejmijmy szczególnie serdecznie tych, do których skrada się smutek.

REDAKCJA